Zoznam dostupných glosárov

Glosár Jazyk Odbor Počet hesiel Heslá
Terminológia z oblasti investovania na kapitálovom trhu / The terminology of investing on capital market / Spoločenské vedy - Ekonomické vedy a obchod 61
Terminológia asfaltových zmesí / The Terminology of Bituminous Mixtures / Technické vedy - Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia) 62
Terminológia jazdectva / Terminology of horseriding / Pôdohospodárske vedy - Živočíšna produkcia 71
Terminológia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy / Terminology of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition / Lekárske vedy - Klinické lekárske vedy 68
Terminológia z oblasti financovania korporátnych klientov prostredníctvom úverov a alternatívnych foriem financovania poskytovan / Terminology in the field of financing corporate clients through loans and alternative financing sources provided by commercial b / Spoločenské vedy - Ekonomické vedy a obchod 71
Terminológia online marketingu / The terminology of online marketing / Spoločenské vedy - Ekonomické vedy a obchod 50
Módny dizajn v dámskom odeve / Fashion design in women’s wearing apparel / Humanitné vedy - Ostatné odbory humanitných vied 155
Terminológia vojenských zbraní a munície / Terminology of Military Weapons and Ammunition / Spoločenské vedy - Ostatné odbory spoločenských vied 50
Terminológia športovej výživy / Terminology of Sports Nutrition / Iné nezaradené vedy - Iné nezaradené vedy 0
Stavebné prefabrikáty - garáže / Fertigbauteile - Garagen / Technické vedy - Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia) 1
Terminológia prevádzky a výkonu poľovníctva / Terminologie des Jagdbetriebs und der Jagdausübung / Pôdohospodárske vedy - Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo 67
Terminológia vstrekovania plastov (nemčina - slovenčina) / Terminologie des Kunststoffspritzgießens (Deutsch - Slowakisch) / Technické vedy - Chemické inžinierstvo 63
Terminológia procesu kovania v automobilovom priemysle / Terminologie des Schmiedens in der Automobilindustrie / Technické vedy - Strojárstvo 58
Terminológia pojazdu koľajových vozidiel / Terminologie des Laufwerkes von Schienenfahrzeugen / Technické vedy - Strojárstvo 60
Terminológia konkurzného konania / Terminologie des Insolvenzverfahrens / Spoločenské vedy - Právne vedy 60
Terminológia trieskového obrábania / Terminologie der Zerspanungstechnik / Technické vedy - Strojárstvo 60
Terminológia neuroanatómie / Terminologie der Neuroanatomie / Lekárske vedy - Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy 60
Terminológia softvéru SAP ERP / SAP ERP-Terminologie / Spoločenské vedy - Ekonomické vedy a obchod 60
Organizácia medicínsko-sociálnej starostlivosti pre seniorov / Organisation des soins médico-sociaux pour les personnes âgées / Spoločenské vedy - Ekonomické vedy a obchod 94
Zdravotné a sociálne aspekty starostlivosti o seniorov / Aspects médicaux et sociaux des soins pour les personnes âgées / Spoločenské vedy - Sociálne vedy 92
Terminológia pediatrie (symptomatológia) / La terminologie de la pédiatrie (symptomatologie) / Lekárske vedy - Klinické lekárske vedy 14