Späť Terminológia neuroanatómie/Terminologie der Neuroanatomie

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Basalganglion bazálne ganglium 2019-04-05 14:29:14
weiße Substanz biela hmota 2019-04-05 12:54:26
Seitenstrang bočný povrazec 2019-04-05 14:56:07
Zentralnervensystem centrálny nervový systém 2019-04-05 10:43:57
Wirbelkanal chrbticový kanál 2019-04-05 14:57:43
Epiphyse epifýza 2019-04-05 14:12:33
Epithalamus epitalamus 2019-04-05 14:10:49
Frontallappen frontálny lalok 2019-04-05 14:34:39
Kleinhirnhemisphäre hemisféra mozočka 2019-04-05 13:00:20
Hypothalamus hypotalamus 2019-04-05 14:21:30
Brückenkern jadro mosta 2019-04-05 13:19:38
Olivenkernkomplex komplex olív 2019-04-05 13:08:09
Pferdeschwanz konský chvost 2019-04-05 14:42:28
Lappen lalok 2019-04-05 14:32:50
Zwischenhirn medzimozog 2019-04-05 14:09:26
Metathalamus metatalamus 2019-04-05 14:14:24
Rückenmark miecha 2019-04-05 14:40:44
Spinalnerv miechový nerv 2019-04-05 14:59:47
Brücke most 2019-04-05 13:18:13
Zerebrospinalflüssigkeit mozgovomiechový mok 2019-04-05 15:01:46
Hirnfurche mozgová brázda 2019-04-05 14:26:17
Großhirnhemisphäre mozgová hemisféra 2019-04-05 14:24:52
Großhirnrinde mozgová kôra 2019-04-05 13:32:43
Großhirnstiel mozgová stopka 2019-04-05 13:34:09
Großhirnschenkel mozgové rameno 2019-04-05 13:31:11
Hirnstamm mozgový kmeň 2019-04-05 13:02:01
Aquädukt mozgový mokovod 2019-04-05 14:07:37
Hirnwindung mozgový závit 2019-04-05 14:27:40
Gehirn mozog 2019-04-05 12:43:05
Kleinhirn mozoček 2019-04-05 12:48:11
Kleinhirnstiel mozočková stopka 2019-04-05 12:50:28
Kleinhirnkern mozočkové jadro 2019-04-05 12:56:45
Kleinhirnwurm mozočkový červ 2019-04-05 12:58:27
Okzipitallappen okcipitálny lalok 2019-04-05 14:39:09
Olive oliva 2019-04-05 13:16:35
Parietallappen parietálny lalok 2019-04-05 14:36:19
Strang povrazec 2019-04-05 14:47:18
Vorderstrang predný povrazec 2019-04-05 14:48:39
Vorderhorn predný roh 2019-04-05 14:44:08
verlängertes Mark predĺžená miecha 2019-04-05 13:04:08
Pyramide pyramída 2019-04-05 13:13:02
Pyramidenbahn pyramídová dráha 2019-04-05 13:22:50
graue Substanz sivá hmota 2019-04-05 12:52:24
Pyramidenkreuzung skríženie pyramíd 2019-04-05 13:09:41
Basilararterie spodinová tepna 2019-04-05 13:24:33
Brückenbasis spodinová časť mosta 2019-04-05 13:21:07
Mittelhirn stredný mozog 2019-04-05 13:29:31
Subthalamus subtalamus 2019-04-05 14:17:02
Thalamus talamus 2019-04-05 14:15:46
Mittelhirndach tectum mezencefala 2019-04-05 13:37:46
Haube tegmentum 2019-04-05 13:11:35
Mittelhirnhaube tegmentum mezencefala 2019-04-05 13:36:00
Brückenhaube tegmentum mosta 2019-04-05 13:26:04
Temporallappen temporálny lalok 2019-04-05 14:37:44
Großhirn veľký mozog 2019-04-05 14:22:52
Hinterstrang zadný povrazec 2019-04-05 14:54:32
Hinterhorn zadný roh 2019-04-05 14:45:38
Riechhirn čuchový mozog 2019-04-05 14:31:16
Vierhügelplatte štvorhrbolie 2019-04-05 13:39:20
Hinterstrangkern štíhle jadro 2019-04-05 13:06:05