Späť Terminológia procesu kovania v automobilovom priemysle/Terminologie des Schmiedens in der Automobilindustrie

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Stößel m. baran 2016-04-23 19:46:34
Hammer m. buchar 2016-04-21 18:48:27
Transportband n. dopravný pás 2016-04-21 21:13:12
Gravur f. dutina zápustky 2016-04-21 19:52:45
elastische Deformation f. elastická deformácia 2016-04-23 20:23:14
Kugellager n. guličkové ložisko 2016-04-24 19:20:52
Induktionsspule f. indukčná cievka 2016-04-24 14:57:21
Induktionserwärmung f. indučný ohrev 2016-04-21 19:39:53
Zange f. kliešte 2016-04-21 20:02:25
Kammerofen m. komorová pec 2016-04-24 18:55:53
Pressekraft f. kovacia sila 2016-04-23 16:22:25
Schmiedetemperatur f. kovacia teplota 2016-04-21 20:53:47
Schmiedepresse f. kovací lis 2016-04-21 19:09:08
Schmieden n. kovanie 2016-04-21 12:06:11
Schmiedeofen m. kováčska pec 2016-04-24 15:31:31
Kurbelpresse f. kľukový lis 2016-04-21 19:30:14
legierte Stahl m. legovaná oceľ 2016-04-24 13:33:09
Lager n. ložisko 2016-04-24 18:41:51
Schmierstoff m. mazadlo 2016-04-21 21:19:00
Schmieren n. mazanie 2016-04-23 13:52:28
Gratspalt m. mostík výronkovej drážky 2016-04-24 18:29:20
unlegierte Stahl m. nelegovaná oceľ 2016-04-24 14:42:25
Massivumformen n. objemové tvárnenie 2016-04-21 12:32:27
Stahl m. oceľ 2016-04-24 13:27:33
Oberflächenentkohlung f. oduhličenie povrchu 2016-04-24 15:07:39
Zunder m. okuje 2016-04-24 15:04:11
plastische Deformation f. plastická deformácia 2016-04-23 20:17:13
Spannung f. pnutie 2016-04-24 14:47:39
Vorformen n. predkovanie 2016-04-24 17:48:08
Niederhalter m. pridržiavač 2016-04-23 14:01:09
Faserverlauf m. priebeh vlákien 2016-04-24 20:05:45
Durchlaufofen m. priebežná pec 2016-04-24 18:51:42
Rekristallisation f. rekryštalizácia 2016-04-23 14:13:49
Simulation f. simulácia 2016-04-23 16:03:55
Abgratschneiden n. strihanie 2016-04-24 17:54:16
Scherschneidewerkzeug n. strižný nástroj 2016-04-24 18:06:29
Tisch m. stôl 2016-04-21 19:15:47
Fließen n. tečenie 2016-04-23 15:59:20
Härte f. tvrdosť 2016-04-23 16:39:00
Härte nach Brinell f. tvrdosť podľa Brinella 2016-04-23 16:48:27
Umformen n. tvárnenie 2016-04-21 12:18:33
Warmumformen n. tvárnenie za tepla 2016-04-21 12:25:22
Umformbarkeit f. tvárniteľnosť 2016-04-21 12:40:55
Wälzlager n. valivé ložisko 2016-04-24 19:08:03
Nockenwelle f. vačkový hriadeľ 2016-04-23 14:11:03
Rohling n. vstupný polotovar 2016-04-23 14:44:07
Auswerfer m. vyhadzovač 2016-04-23 14:22:56
Leistung f. výkon 2016-04-23 14:52:19
Schmiedeteil m. výkovok 2016-04-23 14:30:08
Grat m. výronok 2016-04-24 15:24:42
Stößelhub m. zdvih barana 2016-04-23 15:10:57
Kornvergröberung f. zhrubnutie zrna 2016-04-24 15:12:04
Legierung f. zliatina 2016-04-23 20:29:22
Gesenk n. zápustka 2016-04-21 19:47:00
Gesenkschmieden n. zápustkové kovanie 2016-04-21 12:12:03
Gratrille f. zásobník výronkovej drážky 2016-04-24 18:33:19
Amboss m. šabota 2016-04-23 19:54:15
Glühen n. žíhanie 2016-04-23 16:29:21