Späť Terminológia prevádzky a výkonu poľovníctva /Terminologie des Jagdbetriebs und der Jagdausübung

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
r Jagdgast, -s Poľovný hosť 2016-04-23 13:17:26
e Fasanenschütte, - bažantí násypec 2016-04-23 13:54:35
e Erdjagd, - brlohárenie 2016-04-23 20:39:53
e Nachsuche, - dohľadávanie postrelenej zveri 2016-04-23 20:13:06
s Frettieren, -s fretkovanie 2016-04-23 20:41:47
r Hauptbruch, -s hlavný zálomok 2016-04-23 14:35:58
r Treiber, -s honec 2016-04-23 13:21:22
e Einzeljagd, - individuálna poľovačka 2016-04-23 19:59:03
e Grubenfalle, - jama na lapanie zveri 2016-04-23 13:36:16
e Futterraufe, - jasličkové kŕmidlo 2016-04-23 13:49:08
r Habichtskorb, -s jastrabí kôš 2016-04-23 13:39:14
e Jagdkanzel,- kazateľnicový posed 2016-04-23 13:58:36
e Kesseljagd, - kruhovka 2016-04-23 20:25:53
e Fütterungseinrichtung, - kŕmne zariadenie 2016-04-23 13:46:40
s Jagdhorn, -s lesnica 2016-04-23 14:55:57
e Lockjagd, - lov vábením 2016-04-23 20:04:04
e Treibjagd, - nadhánka 2016-04-23 20:22:56
r Anschussbruch, -s nástrelový zálomok 2016-04-23 12:27:52
e Schütte, - násypec 2016-04-23 13:52:56
e Drückjagd, - nátlačka 2016-04-23 20:24:29
r Hochsitz, -es posed 2016-04-23 13:56:17
r letzte Bissen, -s posledný hryz 2016-04-23 14:51:56
e Pirsch, - posliedka 2016-04-23 20:09:27
e Ansitjagd, - postriežka 2016-04-23 12:39:36
s Jägerrecht, -s poľonícke právo 2016-04-23 19:49:26
e Brackierjagd, - poľovanie pomocou duričov 2016-04-23 20:38:15
e Lappjagd, - poľovanie pomocou odrádzadiel 2016-04-23 20:43:38
e Jagdeinrichtung, - poľovnícke zariadenie 2016-04-23 13:25:20
s jagdliche Brauchtum, -s poľovnícky obyčaj 2016-04-23 14:28:09
s Jagdsignal, -s poľovnícky signál 2016-04-23 14:53:40
r Jäger, -s poľovník 2016-04-23 13:06:50
r Jagdwirt, -s poľovný hospodár 2016-04-23 13:09:07
r Jagdführer, -s poľovný sprievodca 2016-04-23 13:14:48
r Jagdbetrieb, -s prevádzka poľovníctva 2016-04-23 12:59:20
e Streifjagd, - pruhovka 2016-04-23 20:27:40
e Streifjagd mit Flügeln, - pruhovka s krídlami 2016-04-23 20:32:33
e Waldstreife, - pruhovka v lese 2016-04-23 20:34:00
e Feldstreife, - pruhovka v poli 2016-04-23 20:31:00
r Hundeführer, -s psovod 2016-04-23 13:23:09
e Ansitzleiter, - rebríková sedačka 2016-04-23 12:43:00
s Fangnetz, -es sieť na chytanie zveri 2016-04-23 13:31:48
e Kastenfalle, - sklopec 2016-04-23 13:41:17
e Suchjagd, - sliedenie so psom 2016-04-23 20:11:07
r Leitbruch, -s smerový zálomok 2016-04-23 14:41:01
e Beizjagd, - sokoliarstvo 2016-04-23 12:54:09
e Salzlecke, - soľník 2016-04-23 13:50:53
e Gesellschaftsjagd, - spoločná poľovačka 2016-04-23 20:21:05
e Jagdart, - spôsob poľovania 2016-04-23 19:55:30
r Standplatzbruch, -s stanovištný zálomok 2016-04-23 14:42:49
r Fährtenbruch, -s stopový zálomok 2016-04-23 14:34:13
r Standplatz, -es strelecké stanovisko 2016-04-23 20:01:39
e Knüppelfalle, - tlčka 2016-04-23 13:44:07
r Jagdausübungsberechtigter, -en užívateľ poľovného revíru 2016-04-23 13:03:37
r Jagdleiter, - s vedúci poľovačky 2016-04-23 13:19:11
r Inbesitznahmebruch, -s vlastnícky zálomok 2016-04-23 14:38:36
e Schleppe, - vlečka 2016-04-23 20:14:49
r Locker, -s vábnička 2016-04-23 20:07:13
e Jagdausübung, - výkon poľovníctva 2016-04-23 13:01:36
e Strecke, - výrad 2016-04-23 19:52:37
e Aufjagd, - výrovanie 2016-04-23 12:48:33
r Warnbruch, -s výstražný zálomok 2016-04-23 14:47:18
e Fangvorrichtung, - zariadenie na odchyt zveri 2016-04-23 13:27:56
e spezielle Jagdmethode, - zvláštny spôsob poľovania 2016-04-23 20:35:59
r Bruch, -s zálomok 2016-04-23 14:32:12
r Wartebruch, -s čakací zálomok 2016-04-23 14:49:54
e böhmische Streife, - česká pruhovka 2016-04-23 20:29:35
s Fangeisen, -s železá 2016-04-23 13:34:21