Späť Terminológia jazdectva/Terminology of horseriding

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
action akcia 2017-04-25 20:36:45
canter cval 2017-04-25 21:57:41
rein back cúvanie 2017-04-25 23:02:08
shoulder-in dovnútra plece 2017-04-26 00:29:52
dressage drezúra 2017-04-25 23:52:08
dressage arena drezúrny obdĺžnik 2017-04-26 00:09:17
step oxer dvojbradlie 2017-04-26 01:00:41
simple change jednoduchá zmena cvalu 2017-04-25 23:48:58
cadence kadencia 2017-04-25 20:39:34
cavalletti kavalety 2017-04-25 21:55:14
trot klus 2017-04-25 22:32:03
impulsion kmih 2017-04-25 20:44:32
vertical kolmá prekážka 2017-04-26 00:52:21
combination kombinácia 2017-04-26 01:05:01
condition kondícia 2017-04-26 00:11:52
counter canter kontra cval 2017-04-25 22:20:07
walk krok 2017-04-25 22:29:57
between the aids kôň na pomôckach 2017-04-25 21:00:50
flying change letmý preskok 2017-04-25 22:25:05
martingale martingal 2017-04-25 21:52:17
horse trials military 2017-04-26 00:47:19
on a bit na oťaži 2017-04-25 20:30:07
above the bit nad oťažou 2017-04-25 20:12:29
noseband nánosník 2017-04-25 21:17:10
square oxer oxer 2017-04-26 00:57:34
rein oťaž 2017-04-25 21:42:21
showjumping parkúrové skákanie 2017-04-25 23:58:40
passage pasáž 2017-04-25 22:45:32
piaf piaf 2017-04-25 22:48:27
pirouette pirueta 2017-04-25 22:39:30
girth podbrušník 2017-04-25 21:19:58
half pirouette polovičná pirueta 2017-04-25 22:42:31
half halt polovičná zádrž 2017-04-25 22:34:32
half pass polovičný prekrok 2017-04-25 22:55:59
aid pomôcka 2017-04-25 20:47:52
leg aid pomôcka holeňou 2017-04-25 20:52:49
rein aid pomôcka rukou 2017-04-25 20:56:37
working canter pracovný cval 2017-04-25 23:37:50
working trot pracovný klus 2017-04-25 23:44:10
transition prechod 2017-04-25 22:37:05
extended canter predĺžený cval 2017-04-25 23:23:59
extended trot predĺžený klus 2017-04-25 23:30:32
extended walk predĺžený krok 2017-04-25 23:34:55
rein contact priľnutie 2017-04-25 22:59:05
curb pákové zubadlo 2017-04-25 21:49:58
renvers renvers 2017-04-26 00:26:36
saddle sedlo 2017-04-25 21:23:17
saddle pad sedlová podložka 2017-04-25 21:34:50
medium canter stredný cval 2017-04-25 23:06:10
medium trot stredný klus 2017-04-25 23:13:27
medium walk stredný krok 2017-04-25 23:08:50
stirrup strmeň 2017-04-25 21:29:39
cross-cpuntry terénna skúška 2017-04-26 00:06:49
travers travers 2017-04-26 00:23:00
triplebar trojbradlie 2017-04-26 01:09:35
leg-yeld ustupovanie na holeň 2017-04-26 00:41:48
double bridle uzda 2017-04-25 21:45:53
bridle uzdička 2017-04-25 21:14:26
water jump vodná priekopa 2017-04-26 01:13:10
free walk voľný krok 2017-04-25 22:27:47
behind the bit za oťažou 2017-04-25 20:17:09
hindquarters zadok 2017-04-25 22:52:28
loose rein zahodená oťaž 2017-04-25 21:03:56
collected canter zhromaždený cval 2017-04-25 22:04:45
collected trot zhromaždený klus 2017-04-25 22:13:39
collected walk zhromaždený krok 2017-04-25 23:19:04
change of rein zmena smeru 2017-04-26 00:44:09
bit zubadlo 2017-04-25 21:09:19
rising trot ľahký klus 2017-04-26 00:16:01
spread fence šírková prekážka 2017-04-26 01:16:05
sitting trot ťažký klus 2017-04-26 00:18:54