Späť Terminológia vstrekovania plastov (nemčina - slovenčina)/Terminologie des Kunststoffspritzgießens (Deutsch - Slowakisch)

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Additiv (n, -s, -e) aditívum 2016-04-25 18:40:18
Kühlung (f, -, -en) chladenie 2016-04-26 08:42:52
Trennebene (f, -, -n) deliaca rovina 2016-04-25 19:02:36
Nachdruck (m, -(e)s, e) dotlak 2016-04-26 08:34:43
Kavität (f, -, -en) dutina formy 2016-04-25 19:06:05
Schallplatteneffekt (m, -(e)s, -e) efekt gramofónovej platne 2016-04-28 17:04:18
Elastomer (n, -s, -e) elastomér 2016-04-28 16:37:09
Werkzeug (n, -(e)s, -e) forma 2016-04-25 18:56:36
Kaskadenspritzgießen (n, -s, Ø) kaskádové vstrekovanie 2016-04-27 19:33:36
Monomer (n, -s, -e) monomér 2016-04-27 19:59:00
Mehrkomponenten-Spritzgießen (n, -s, Ø) multikomponentné vstrekovanie 2016-04-27 19:31:31
Trichter (m, -s, -) násypka 2016-04-25 22:40:49
offene Düse (f, -, -n) otvorená tryska 2016-04-26 08:09:47
Kunststoff (m, -(e)s, -e) plast 2016-04-28 16:28:47
Plastifiziereinheit (f, -, -en) plastifikačná jednotka 2016-04-25 18:44:09
Plastifizierung (f, -, -en) plastifikácia 2016-04-26 08:28:05
Kernzug (m, -(e)s, -ü-e) pohyblivé jadro 2016-04-25 19:12:45
Polyaddition (f, -, -en) polyadícia 2016-04-28 16:54:01
Polykondensation (f, -, -en) polykondenzácia 2016-04-28 16:47:53
Polymerisation (f, -, -en) polymerizácia 2016-04-28 16:43:12
Polymer (n, -s, -e) polymér 2016-04-27 19:55:05
Grat (m, -(e)s, -e) pretok 2016-04-27 17:17:35
Schneckendurchmesser (m, -s, -) priemer závitovky 2016-04-25 19:49:00
Duroplast (m, -(e)s, -e) reaktoplast 2016-04-28 16:34:49
Fließkunde (f, -, Ø) reológia 2016-04-26 08:44:32
Steuerung (f, -, -en) riadiaci systém 2016-04-26 08:19:46
Maschinenbett (n, -(e)s, -en) rám stroja 2016-04-26 08:13:12
Sandwich-Spritzgießen (n, -s, Ø) sendvičové vstrekovanie 2016-04-27 19:36:38
Brenner (m, -s, -) spálenina 2016-04-28 17:02:18
Staudruck (m, -(e)s, -e) spätný tlak 2016-04-27 19:50:34
Rückstromsperre (f, -, -n) spätný ventil 2016-04-25 19:25:27
Bindenaht (f, -, -ä-e) studený spoj 2016-04-27 17:20:29
Trocknen (n, -s, Ø) sušenie 2016-04-27 17:12:54
Heisskanalsystem (n, -s, -e) systém vyhrievaných kanálov 2016-04-28 16:56:47
Schmelze (f, -, -en) tavenina 2016-04-26 21:54:41
Schmelztemperatur (f, -, -en) teplota tavenia 2016-04-26 21:52:22
Thermoplast (m, -(e)s, -e) termoplast 2016-04-28 16:31:28
Aufspannplatte (f, -, -n) upínacia doska 2016-04-25 19:09:16
Schließeinheit (f, -, -en) uzatváracia jednotka 2016-04-25 18:53:56
Schließkraft (f, -, -ä-e) uzatváracia sila 2016-04-27 19:44:53
Verschlussdüse (f, -, -n) uzatvárateľná tryska 2016-04-26 08:07:37
Massepolster (n, -s, -) vankúš taveniny 2016-04-26 21:57:03
Viskosität (f, -, Ø) viskozita 2016-04-26 21:59:19
Spritzeinheit (f, -, -en) vstrekovacia jednotka 2016-04-25 18:47:57
Einspritzgeschwindigkeit (f, -, -en) vstrekovacia rýchlosť 2016-04-27 19:41:54
Einspritzdüse (f, -, -n) vstrekovacia tryska 2016-04-26 08:02:58
Spritzgießzyklus (m, -, -klen) vstrekovací cyklus 2016-04-26 08:25:00
Kolben (m, -s, -) vstrekovací piest 2016-04-25 22:43:24
Spritzgießmaschine (f, -, -n) vstrekovací stroj 2016-04-21 00:12:31
Einspritzdruck (m, -(e)s, -e) vstrekovací tlak 2016-04-27 19:48:26
Zylinder (m, -s, -) vstrekovací valec 2016-04-26 07:54:48
Spritzgießen (n, -s, Ø) vstrekovanie 2016-04-21 00:08:05
Einspritzen (n, -s, Ø) vstrekovanie 2016-04-26 08:39:29
Gasinjektionsverfahren (n, -s, -) vstrekovanie s pomocou plynu 2016-04-27 19:39:10
Angussbuchse (f, -, -n) vtoková vložka 2016-04-25 22:38:28
Angusssystem (n, -s, -e) vtokový systém 2016-04-25 22:34:10
Entformen (n, -s, Ø) vyhadzovanie 2016-04-26 08:37:20
Auswerfer (m, -s, -) vyhadzovač 2016-04-25 19:15:46
Heizband (n, -(e)s, -ä-er) výhrevný pás 2016-04-26 07:59:33
Formteil (n, -(e)s, -e) výlisok 2016-04-27 17:07:25
Schwindung (f, -, -en) zmraštenie 2016-04-27 17:10:07
Schnecke (f, -, -n) závitovka 2016-04-25 19:19:10
Schneckenspitze (f, -, -n) špička závitovky 2016-04-25 19:23:18