Späť Zdravotné a sociálne aspekty starostlivosti o seniorov/Aspects médicaux et sociaux des soins pour les personnes âgées

Heslo - francúzština Heslo - slovenčina Dátum vloženia
maladie d’Aizheimer Alzheimerova choroba 2020-05-25 12:20:38
syndrome de Cockayne Cockayneov syndróm 2020-05-26 09:17:48
maladie de Parkinson Parkinsonova choroba 2020-05-25 12:22:35
syndrome de Werner Wernerov syndróm 2020-05-26 09:28:45
adipose adipóza 2020-05-31 14:10:59
âgisme ageizmus 2020-05-23 10:57:06
vieillissement actif aktívne starnutie 2020-05-26 12:46:37
raideur articulaire artikulárna stuhnutosť 2020-05-25 18:54:05
arthrite artritída 2020-05-23 11:11:35
arthrose artróza 2020-05-23 11:15:53
hypertension artérielle artériová hypertenzia 2020-05-25 10:43:44
autonomie autonómia 2020-05-23 13:33:00
affection de longue durée chronická choroba 2020-05-23 10:12:05
accident vasculaire cérébral cievna mozgová príhoda 2020-05-23 10:02:04
diabète sucré cukrovka 2020-05-23 16:53:44
délire delírium 2020-05-23 14:08:08
démence demencia 2020-05-23 14:12:05
démence à corps de Lewy demencia s Lewyho telieskami 2020-05-23 14:10:05
dépression depresia 2020-05-23 16:32:43
longévité dlhovekosť 2020-05-25 11:57:42
confiance dôvera 2020-05-23 13:47:55
épilépsie epilepsia 2020-05-31 14:16:10
euthanasie eutanázia 2020-05-23 17:33:20
phlébite flebitída 2020-05-25 14:32:23
syndrome gériatrique social geriatrický sociálny syndróm 2020-05-28 18:42:27
syndrome gériatrique geriatrický syndróm 2020-05-26 09:33:10
glaucome glaukóm 2020-05-25 10:36:33
surdité hluchota 2020-05-25 19:35:41
approche holistique holistický prístup 2020-05-23 10:59:16
immobilité imobilita 2020-05-25 10:52:56
incontinence inkontinencia 2020-05-25 10:54:22
instabilité instabilita 2020-05-25 11:45:55
invalidité (1) invalidita (1) 2020-05-25 11:48:56
invalidité (2) invalidita (2) 2020-05-25 11:53:27
cataracte katarakta 2020-05-23 13:41:19
fragilité krehkosť 2020-05-23 19:15:52
malnutrition malnutrícia 2020-05-25 12:15:35
ville amie des aînés mesto priateľské k seniorom 2020-05-26 15:38:28
pieux mensonge milosrdná lož 2020-05-25 14:54:07
multimorbidité multimorbidita 2020-05-26 16:27:32
obstination déraisonnable márna liečba 2020-05-23 10:05:44
violence násilie 2020-05-26 15:39:40
obésité obezita 2020-05-25 12:29:32
artérite giganto-cellulaire obrovskobunková arteritída 2020-05-23 11:07:51
obstipation obstipácia 2020-05-23 13:50:59
dépendance odkázanosť 2020-05-23 16:31:07
hypotension orthostatique ortostatická hypotenzia 2020-05-25 10:51:09
ostéoarthrose osteoartróza 2020-05-25 14:24:12
ostéoporose osteoporóza 2020-05-25 14:26:43
pneumonie pneumónia 2020-05-25 14:36:07
polymédication polymedikácia 2020-05-25 17:53:47
syndrome post-chute popádový syndróm 2020-05-26 10:18:58
troubles de la déglutition poruchy prehĺtania 2020-05-26 11:39:44
troubles de sommeil poruchy spánku 2020-05-26 11:41:30
troubles de la régulation thermique poruchy termoregulácie 2020-05-26 11:37:01
troubles de l’alimentation poruchy výživy 2020-05-26 10:28:16
escarre preležanina 2020-05-23 17:20:30
presbyacousie presbyakúzia 2020-05-25 18:57:50
presbyopie presbyopia 2020-05-25 19:02:14
démence présenile presenilná demencia 2020-05-23 16:03:54
progéria progéria 2020-05-25 17:55:40
troubles psychiques psychické poruchy 2020-05-26 11:43:20
chute pád 2020-05-23 13:46:34
rétention urinaire retencia moču 2020-05-25 19:25:00
polyarthrite rhumatoïde reumatoidná artitída 2020-05-25 17:52:19
polyarthrite rhumatoïde à début tardif reumatoidná artritída začínajúca vo vyššom veku 2020-05-26 16:38:11
solitude samota 2020-05-26 09:15:05
sarcopénie sarkopénia 2020-05-25 19:26:37
estime de soi sebavedomie 2020-05-23 17:28:09
démence sénile senilná demencia 2020-05-23 16:09:54
cécité slepota 2020-05-23 13:43:47
isolement social sociálna izolácia 2020-05-25 11:55:43
exclusion sociale sociálne vylúčenie 2020-05-23 18:59:47
tache de vieillesse starecká škvrna 2020-05-26 10:24:48
vieillissement starnutie 2020-05-26 12:44:56
vieillesse staroba 2020-05-26 12:42:29
espérance de vie stredná dĺžka života 2020-05-23 17:22:31
espérance de vie en bonne santé stredná dĺžka života v zdraví 2020-05-23 17:25:28
faiblesse musculaire svalová slabosť 2020-05-23 19:02:16
syndrome des jambes sans repos syndróm nepokojných nôh 2020-05-26 10:09:18
syndrome de vieillissement précoce syndróm predčasného starnutia 2020-05-27 17:13:49
syndrome de l’épuisement professionel syndróm profesionálneho vyhorenia 2020-05-26 09:21:30
troisième âge tretí vek 2020-05-26 10:26:37
maltraitance týranie 2020-05-25 12:24:31
démence vasculaire vaskulárna demencia 2020-05-23 16:21:26
dégénérescence maculaire liée à l’âge vekom podmienená degenerácia makuly 2020-05-23 13:59:53
vieillissement en bonne santé zdravé starnutie 2020-05-26 12:49:33
fracture du col du fémur zlomenina krčka stehennej kosti 2020-05-23 19:14:15
abus zneužívanie 2020-05-23 09:56:41
vulnérabilité zraniteľnosť 2020-05-26 15:41:02
accident úraz 2020-05-23 09:58:20
quatrième âge štvrtý vek 2020-05-25 17:57:46