Späť Terminológia pediatrie (symptomatológia)/La terminologie de la pédiatrie (symptomatologie)

Heslo - francúzština Heslo - slovenčina Dátum vloženia
La douleur abdominale aiguë Akútna bolesť brucha 2022-05-04 14:11:40
La douleur abdominale chronique Chronická abdominálna bolesť 2022-05-04 13:43:20
La douleur abdominale fonctionnelle Funkčná bolesť brucha 2022-05-04 14:39:30
La fièvre Horúčka 2022-05-04 13:25:53
La douleur abdominale organique Organická bolesť brucha 2022-05-04 14:18:14
La maladie périodique Periodická horúčka 2022-05-04 13:32:45
La douleur abdominale récurrente Recidivijúca bolesť brucha 2022-05-04 14:14:19
La fièvre rhumatismale Reumatická horúčka 2022-05-04 13:30:15
La symptomatologie Symptomatológia 2022-05-04 13:21:55
La température du corps Telesná teplota 2022-05-04 13:27:59
les céphalées bolesť hlavy 2022-05-23 09:50:14
l´hypertension intracrânienne intrakratiálna hypertenzia 2022-05-23 09:57:17
la migraine migréna 2022-05-23 09:51:45
La constipation obstipácia 2022-05-23 09:59:04