Späť Terminológia online marketingu/The terminology of online marketing

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
A/B testing A/B testovanie 2021-04-21 10:40:32
Facebook Facebook 2021-04-21 21:48:31
LinkedIn LinkedIn 2021-04-21 22:18:48
peer-to-peer P2P komunikácia 2021-04-21 23:55:33
pay-per-click PPC reklama 2021-04-21 23:43:29
inbound marketing Pútavý marketing 2021-04-21 22:03:30
Twitter Twitter 2021-04-22 10:26:14
Youtube Youtube 2021-04-22 11:45:15
analytics analytika 2021-04-21 12:27:58
advergaming aplikovaná tvorba hier 2021-04-21 11:32:59
banner bannerová reklama 2021-04-21 18:19:38
banner blindness bannerová slepota 2021-04-21 18:36:16
blogging blogovanie 2021-04-21 18:40:23
ad blocker blokátor reklám 2021-04-21 10:59:57
buzz marketing buzzový marketing 2021-04-21 19:37:42
cost per click cena za kliknutie 2021-04-21 20:28:55
email marketing emailový marketing 2021-04-21 21:12:21
guerilla marketing guerillový marketing 2021-04-21 21:54:33
newsletter hromadný email 2021-04-21 23:17:15
electronic commerce internetový obchod 2021-04-21 21:05:20
business to business interpodnikový model 2021-04-21 18:56:49
bounce rate miera opustenia stránky 2021-04-21 18:45:17
microsite marketing mikrostránka 2021-04-21 22:27:19
business to customer model podnik - spotrebiteľ 2021-04-21 19:17:00
customer to customer model spotrebiteľ-spotrebiteľ 2021-04-21 20:42:57
most desired action najžiadanejšia akcia 2021-04-21 22:31:24
spam nevyžiadaná pošta 2021-04-22 10:12:42
website traffic návštevnosť webu 2021-04-22 11:37:05
brand obchodná značka 2021-04-21 18:50:58
content obsah 2021-04-21 20:07:38
content marketing obsahový marketing 2021-04-21 20:10:31
online marketing online marketing 2021-04-21 23:37:32
search engine optimization optimalizácia pre vyhľadávače 2021-04-22 00:18:49
word of mouth marketing osobný marketing 2021-04-22 11:01:13
sales promotion podpora predaja 2021-04-22 00:09:50
direct mail priama pošta 2021-04-21 20:57:52
direct marketing priamy marketing 2021-04-21 21:01:15
affiliate marketing provízny marketing 2021-04-21 12:19:27
advertising reklama 2021-04-21 12:07:54
remarketing remarketing 2021-04-22 00:06:50
social media sociálne siete 2021-04-22 10:07:28
artificial intelligence umelá inteligencia 2021-04-21 18:11:06
viral marketing virálny marketing 2021-04-22 10:33:20
public relations vzťahy s verejnosťou 2021-04-22 00:02:27
call to action výzva k akcii 2021-04-21 20:03:16
website webová stránka 2021-04-22 11:17:34
web browser webový prehliadač 2021-04-22 11:12:18
long tail keywords zložené kľúčové slová 2021-04-21 22:22:47
link building získávanie spätných odkazov 2021-04-21 22:12:15
live chat živá debata 2021-04-21 23:32:19