Späť Terminológia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy/Terminology of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Crohn Disease Crohnova choroba 2018-04-04 11:32:28
Hirschsprung Disease Hirschsprungova choroba 2018-04-04 11:08:27
Odynophagia Odynofágia 2018-04-04 09:54:17
Achalasia achalázia 2018-04-04 10:52:55
Esophageal Achalasia achalázia pažeráka 2018-04-04 10:55:49
Acute Appendicitis akútna apendicitída 2018-04-04 11:55:23
Acute Cholecystitis akútna cholecystitída 2018-04-04 13:56:32
Acute Hepatitis akútna hepatitída 2018-04-04 12:00:17
Acute Diarrhea akútna hnačka 2018-04-04 09:17:20
Appendicitis apendicitída 2018-04-04 11:54:01
Atresia atrézia 2018-04-04 09:57:53
Duodenal Atresia atrézia duodéna 2018-04-04 10:27:07
Rectal Atresia atrézia konečníka 2018-04-04 10:32:03
Esophageal Atresia atrézia pažeráka 2018-04-04 10:02:07
Biliary Atresia atrézia žlčových ciest 2018-04-04 10:30:22
Abdominal Pain bolesť brucha 2018-04-04 08:57:28
Celiac Disease celiakia 2018-04-04 14:27:22
Cholecystitis cholecystitída 2018-04-04 13:54:34
Cholecystolithiasis cholecystolitiáza 2018-04-04 14:06:03
Cholelithiasis cholelitiáza 2018-04-04 14:04:24
Chronic Hepatitis chronická hepatitída 2018-04-04 12:01:56
Chronic Diarrhea chronická hnačka 2018-04-04 09:21:51
Cytomegalovirus Infection cytomegalovírusová infekcia 2018-04-04 12:17:48
Diaphragmatic Hernia diafragmatická hernia 2018-04-04 14:11:02
Dysphagia dysfágia 2018-04-04 09:52:35
Enterocolitis enterokolitída 2018-04-04 11:25:02
Functional Constipation funkčná obstipácia 2018-04-04 09:41:04
Gastroenterology gastroenterológia 2018-04-04 08:37:20
Gastroesophageal Reflux gastroezofagálny reflux 2018-04-04 10:38:05
Gastrointestinal Symptoms gastrointestinálne symptómy 2018-04-04 08:48:47
Hepatitis hepatitída 2018-04-04 11:57:04
Hepatitis A hepatitída A 2018-04-04 12:06:26
Hepatitis B hepatitída B 2018-04-04 12:08:50
Hepatitis C hepatitída C 2018-04-04 12:10:12
Hepatitis D hepatitída D 2018-04-04 12:11:24
Hepatitis E hepatitída E 2018-04-04 12:13:19
Hernia hernia 2018-04-04 14:07:48
Hiatal Hernia hiátová hernia 2018-04-04 14:29:42
Diarrhea hnačka 2018-04-04 09:09:12
Ileus ileus 2018-04-04 11:11:00
Infectious Diarrhea infekčná hnačka 2018-04-04 09:24:13
Infectious Mononucleosis infekčná mononukleóza 2018-04-04 12:15:37
Intestinal Atresia intestinálna atrézia 2018-04-04 10:28:58
Intussusception intususcepcia 2018-04-04 11:18:38
Malabsorption Syndrome malabsorpčný syndróm 2018-04-04 14:18:23
Intestinal Malrotation malrotácia čreva 2018-04-04 11:13:13
Meteorism meteorizmus 2018-04-04 09:55:47
Nausea nauzea 2018-04-04 09:00:07
Anorexia nechutenstvo 2018-04-04 08:51:39
Necrotising Enterocolitis nekrotizujúca enterokolitída 2018-04-04 11:27:37
Constipation obstipácia 2018-04-04 09:33:33
Obstruction obštrukcia 2018-04-04 11:00:37
Duodenal Obstruction obštrukcia duodéna 2018-04-04 11:01:56
Paraesophageal Hiatal Hernia paraezofágová hernia 2018-04-04 14:35:54
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 2018-04-04 08:40:39
Portal Hypertension portálna hypertenzia 2018-04-04 13:52:48
The Primary Malabsorption Syndrome primárny malabsorpčný syndróm 2018-04-04 14:21:51
Pseudomembranous Enterocolitis pseudomembranózna enterokolitída 2018-04-04 11:29:22
Reflux reflux 2018-04-04 10:34:59
Regurgitation regurgitácia 2018-04-04 09:04:23
Rumination ruminácia 2018-04-04 09:06:39
Sliding Hiatal Hernia sklzná hiátová hernia 2018-04-04 14:33:02
Ulcerative Colitis ulcerózna kolitída 2018-04-04 11:30:56
Umbilical Hernia umbilikálna hernia 2018-04-04 14:16:54
Vomiting vracanie 2018-04-04 09:02:09
Viral Hepatitis vírusová hepatitída 2018-04-04 12:03:35
Intestinal Obstruction črevná obštrukcia 2018-04-04 11:05:39
Intestinal Volvulus črevný volvulus 2018-04-04 11:16:07